Affald

For tiden er der tømmedag hver torsdag. Det betyder, at du kan sætte dit husholdningsaffald ud i sæk eller container onsdag aften. Kragerne hakker hul på sækkene, så jo længere tid affaldet står ude, jo mere svineri får vi i gaden. Affaldscontainere skal tages ind igen torsdag efter tømning. Husk at lukke posen godt, f.eks. […]

FAHVO

FAHVO står for “Foreningen af Husejere ved Olufsvej”. Og er naturligvis også forening for de husejere, hvis byggeforeningshuse har adresse på Øster Allé. Oprindeligt ejede Arbejdernes Byggeforening vejarealet og opkrævede vejafgift for vedligeholdelse. I 1898 overtog FAHVO forpligtelsen og organiserede også en fælles aftale om dagrenovation. Senere kom fælles grundejerforsikring til. Det har siden 1874 […]

Kort over rør og ledninger

HOFOR har i øvrigt mange oplysninger på sin hjemmeside om, hvordan man vedligeholder sin fjernvarmeinstallation, sparer på vandet osv. Se her. Og nu vi er ved det, øser beboerne i byggeforeningshusene i Strandvejskvarteret og i Kartoffelrækkerne også gerne af deres viden om fjernvarme. Tidligere havde vi nedenstående kort over stophaner liggende på hjemmesiden. Det er måske ikke […]