LOKALPLAN

LOKALPLAN 104

af April 1987


Gældende lokalplan for området begrænset af Øster Allé, skellene mod ejendommene matr.nr.ne 157 B og 592 Udenbys Klædebo Kvarter, København, Olufsvej, samt skellene mod ejendommene matr.nr.ne 1174, 529 og 135

A Udenbys Klædebo Kvarter,København