Regler for ombygninger

REGLER FOR OMBYGNING


Er der regler for ombygning af husene? Er det mit ansvar at vedligeholde brandkammene? Hvem kender en god VVSer?

af Elisabeth Frederiksen (O47)


Lokalplan 104 Olufsvej fra 1987 skriver tydeligt, hvad du må og ikke må gøre ved dit hus. Essensen er: Ud mod gaden skal alting være som før, men indvendigt og mod haven er der større frihedsgrader. Læs lokalplanen. Det gør dine naboer og det gør bestyrelsen. Vi har alle et ansvar for at opretholde det fine kulturhistoriske miljø i kvarteret.


Mht. større ombygninger: Vis hensyn. Lad ikke containeren stå længere end nødvendigt. Husk at byggepladsen kun omfatter dit hus, din have og parkeringsarealet lige foran huset. Bed håndværkerne om at holde gade og fortov ryddeligt. Fortæl dine rare og forstående naboer, hvad de kan forvente i forhold til varighed og støj. I disse år sker der en totalombygning cirka en gang om året. Det betyder, at der er rigtig mange erfaringer med de udfordringer, der er ved ombygning af Oluf-huse. Spørg løs. Og vil du vide, hvor vandledningen til dit hus er? Og nærmeste stophane? Kig her Kort over stophaner, Hofor


Skorsten og brandkamme er ømme punkter. En revne og fugten trænger ind. Egentligt har du ansvaret for halvdelen af hver brandkam på dit hus, men i realiteten (og nok også i dit forsikringsselskabs øjne) skal du sørge for at brandkammene er vedligeholdt, og at tagstenene ikke kan falde ned. Derfor – kig på din brandkam, snak med naboen og find ud af at dele udgiften, så fremt det er nu, der skal vedligeholdes. Tal eventuelt med andre på vejen, måske kan I dele udgiften til lift og murer? Det samme med skorstene. Tidligere har der på mange af husene siddet antenner fastgjort til skorstenen. Det har givet huller i mursten og pudslag.


Hvem kender en god håndværker? spørger vi hinanden i gruppen på facebook. Vi kan desværre ikke skrive en liste over firmaer, men igen – spørg i gruppen, og blandt naboerne. Husene er gamle, vinde og skæve, og det er ikke enhver håndværker, der har forståelse for, at det kræver særlig ekspertise. I det, vi kalder Komponistkvarteret – med byggeforeningshuse som vores, har man udarbejdet en håndbog for husejere. Fra side 15 er det vejledning i vedligeholdelse. Ifølge deres byggesagkyndige må mureren ikke bruge cementmørtel til vores gamle huse. Det skal være kalkmørtel – og ikke ligegyldig hvilken. Bl.a. står der, at vedligehold af brandkamme skal ske med med blandingen 1 del kulekalk, 1 del jurakalk og 6 dele sand kornstørrelse (0-4 mm). Det vidste du nok ikke…


Man kan også lære noget ved at se på Kartoffelrækkernes hjemmeside, sektion ombygning.


Humlebyen ude ved Carlsberg har også skrevet en vejledning, Hold Humleby vedlige, hvor der er håndgribelige praktiske råd fra s. 35.

Endelig er der sådan noget som Historiske Huse, som har lister over håndværkere og leverandører. Og så naturligvis videncentret Bolius.